ที่ดินเชียงดาว

;;;;;;;;;;;;; 063

 

;;;;;;;;;;;;; 068                                                    ;;;;;;;;;;;;; 074

http://www.subsin15.wordpress.com/2013/11/26/a/                     http://chiangdaohomeforsale.wordpress.com/c/

 

;;;;;;;;;;;;; 072                                                     ;;;;;;;;;;;;; 077

http://subsin15.wordpress.com/2013/12   /04/b/                     http://chiangdaolandforsaled.wordpress.com/2014/10/08/chiangdao-focus

 

 

 

;;;;;;;;;;;;; 082

 

image.png(1)                                                    image.png

 A2. ที่ดินโฉนดสวนลำไยวิวดอยแบบใกล้ชิดเปิดรอบด้าน                                  B15. ที่สวนผลไม้ผลผสมสโลฟเนินดอยวิวเปิด

       ขนาด 3-0-21 ไร่ ขายเหมา 1,200,000 บาท                                                        ขนาด 5-2-59 ไร่  ขายเหมา 1,700,000 บาท

 

ป้าคำบ้านใหม่รวมใหมื 050                                                          ป้าคำบ้านใหม่รวมใหมื 051

*A6. ที่นาโฉนดและที่สโลฟเนินเขาหลังติดดอยนางวิวเปิด                                    A17. ที่ดิน นส3 ก ในหมู่บ้านติดดอยนางด้านหลังติดแม่น้ำใหญ่

      ขนาด 5 ไร่ ขายเหมา 1,700,000 บาท                                                                            ขนาด 2-2-0 ไร่  ขายเหมา 850,000 บาท

ป้าคำบ้านใหม่รวมใหมื 048                                                           ป้าคำบ้านใหม่รวมใหมื 052

*A56. ที่นาโฉนดใกล้ดอยหลวงและดอยนางมีลำธารผ่าน                                        * B8. ที่ดินโฉนดติดดอยหลวงและดอยนางมีลำธารผ่านรอบด้าน

          ขนาด 3-2-92  ไร่ ขายไร่ละ 400,000 บาท                                                                 ขนาด 8-2-33 ไร่  ขายไร่ละ 350,000 บาท

 

Processed with Moldiv                                                           Processed with Moldiv

A1. ที่ดินโฉนดเนินดอยใกล้อำเภอมีลำธารด้าน ข้าง                                     B2. ที่นาโฉนดในหมู่บ้านเขตเทศบาลวิวดอยเปิดโดยรอบมีลำเหมืองผ่าน

        ขนาด 2-0-75  ไร่ ขายเหมา 700,000 บาท                                                              ขนาด 8-0-79 ไร่ ราคาไร่ละ 250,000 บาท

Processed with Moldiv                                                            Processed with Moldiv

A14. ที่ดินโฉนดติดดอยหลวงแบบใกล้ชิดมีลำธารผ่าน                                       A10. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินดอยในหมุ่บ้านติดถนนบายพาสมีลำธาร

         ขนาด 1-1-50 ไร่ ขายเหมา 1,200,000 บาท                                                                    ขนาด 1-3-60 ไร่ ขายเหมา 2,000,000 บาท

Processed with Moldiv                                                             Processed with Moldiv

A24. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินดอยใกล้ถนนบายพาสวิวทุ่งนาและวิวดอยสวยมาก              A16.ที่นาโฉนดและที่สวนลำไยพร้อมเก็บผลผลิตวิวดอยหลวง

                ขนาด 300 ตรว.  ขายเหมา 1,300,000 บาท                                                                ขนาด 3-1-0 ไร่ ราคาไร่ละ 350,000 บาท                          

 

 

 

หมายเหตุ….ที่ดินที่มีเครื่องหมาย * ทุกแปลงกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

FullSizeRender(43)

Categories: ที่ดินเชียงดาว, ที่ดินเชียงใหม่, chiangdao land for sale | Tags: , , , | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com . The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.