ที่ดินเชียงดาว

mix abcd 205

kkkkkkkkkkkkk 010                                                                      kkkkkkkkkkkkk 011

http://www.subsin15.wordpress.com/2013/11/26/a/                                                     http://subsin15.wordpress.com/2013/12   /04/b/

kkkkkkkkkkkkk 012                                                                      kkkkkkkkkkkkk 013

http://www.chiangdaolandforsalec.wordpress.com/c/                                         http://www.chiangdaolandforsaled.wordpress.com/d/

 

 

______ 2(2)

 

อ่า 034                                                        อ่า 035

B18. ที่นาโฉนดขั้นบันไดกลางหุบเขามีลำธารใหญ่ไหลผ่าน                                 A7. ที่นาโฉนดถมแล้วในหมู่บ้านมีคลองชลประทานใหญ่ไหลผ่าน

        ขนาด 7 ไร่  ราคาไร่ละ 350,000 บาท                                                                            ขนาด 3-2-0 ไร่  ราคาไร่ละ 500,000 บาท

อ่า 039                                                         อ่า 038

B34. ที่นาโฉนดใกล้ถนนบายพาสวิวดอยหลวงสวยมาก                                                    B42. ที่สวนลำไยโฉนดใกล่้ตัวอำเภอมีลำธารไหลผ่าน

     ขนาด 2 ไร่ ราคาไร่ละ 700,000  บาท                                                                                    ขนาด 20 ไร่ ขายเหมา 9,ooo,000 บาท

อ่า 037                                                          อ่า 036

A37. ที่นาโฉนดในหมู่บ้านติดดอยหลวงมีลำธาร                                             B21. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินดอยและทุ่งนาติดถนนบายพาสมีลำธาร

         ขนาด 3-0-21 ไร่ ขายเหมา 1,500,000 บาท                                                        ขนาด 17-2-56 ไร่ ขายไร่ละ 800,000 บาท

 

 

หมายเหตุ….ที่ดินที่มีเครื่องหมาย * ทุกแปลงกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

______ 3

Categories: ที่ดินเชียงดาว, ที่ดินเชียงใหม่, chiangdao land for sale | Tags: , , , | ใส่ความเห็น

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.