ที่ดินเชียงดาว

IMG_0337

            IMG_0326   http://www.subsin15.wordpress.com/2013/11/26/a/

            IMG_0325       http://subsin15.wordpress.com/2013/12   /04/b/

            IMG_0327        http://chiangdaohomeforsale.wordpress.com/c/    

            IMG_0329         http://landlawbychiangdaolandforsale.wordpress.com/1-2/

            IMG_0328          http://chiangdaolandforsaled.wordpress.com/2014/10/08/chiangdao-focus

 

IMG_0330

 

kkk 094                                                kkk 095

A1. ขายที่นาโฉนดวิวเปิดของดอยหลวงและดอยนางพร้อมวิวเปิดรอบทิศ                               B29. ที่นาโฉนดติดลำธารสองสาย

             ขนาด 4-0-19 ไร่ ราคาไร่ละ 350,000 บาท                                                  ขนาด  7-2-85 ไร่ ราคาไร่ละ 350,000 บาท

 kkk 098                                                kkk 096

A8. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินเขาพร้อมที่ราบติดลำธารบรรยากาศป่า                   B19.ทีดินโฉนดติดแม่น้ำปิงตลอดแนวพร้อมที่เนินเขาสโลฟวิวเปิด

     ขนาด 2-0-34 ไร่ ขายเหมา 500,000 บาท                                                       ขนาด 104-1-26 บาทไร่ ขายไร่ละ 250,000บาท

ชมพู่นาแม่จาคำมุลใหม่ 029                                                    IMG_0676                             A10. ที่ดินโฉนดจัดสรรติดลำธารใกล้อำเภอ                                                                 A13. ที่ดินโฉนดกลางป่าเขาแต่อยู่ในตัวอำเภอมีลำธาร

   ขนาด 1,2,3 งาน ขายงานละ 250,000 บาท                                                                ขนาด 2-1-60 ไร่ ขายเหมา 1,500,000 บาท

Image                                                    สบงายพ่อหลวงงต๋า 080

A9. ที่ดินโฉนดสวนลำไยสโลฟเนินเขาวิวดอยแบบเปิด                                                  A16. ที่สวนโฉนดในหมุ่บ้านมีลำธารวิวดอยรอบด้าน

        ขนาด  2-2-0 ไร่ ราคาไร่ละ 400,000 บาท                                                     ขนาด3-3-03 ไร่ ขายด่วนก่อนธนาคารยึด 870,000 บาท

แม่อ้อแม่ยึ่ง 028                                                    แม่อ้อแม่ยึ่ง 029

*A18.  ขายที่ดินโฉนดในหมุ่บ้านติดแม่น้ำปิงวิวดอยหลวง                                       * A40. ขายที่ดินโฉนดโสลฟกลางเขามีแม่น้ำไหลผ่าน
           ขนาด 1 ไร่เศษ  ขายเหมา 600,000 บาท                                                              ขนาด และราคา โปรดสอบถามเพิ่มเติมครับ

ม่วงฆ้องอาทิตย์นาจอมคีรี 076                                                      รวมหลายๆ ที่ใหม่ล่าสุด 076

A52. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินเขาในหมู่บ้านใกล้ตัวอำเภอ                                                 A78. ที่ดินโฉนดในหมุ่บ้านใกล้อำเภอวิวดอยสวยมาก

ขนาด 1-1-09 ไร่ ขายเหมา 1,300,000 บาทต่อรองได้                                                       ขนาด 4-2-60 ไร่  ราคาไร่ละ 400,000 บาท

ป้าสมธาริน 030                                                        สบงายพ่อหลวงงต๋า 082

A26. ที่ดินโฉนดติดถนนบายพาสมีลำธารผ่าน                                                         A17. ที่สวนผลไม้โฉนดใกล้อำเภอและถนนหลักวิวดอยสวยมาก

ขนาด 1-2-04 ไร่  ขายเหมา 1,200,000 บาท                                                                      ขนาด 2-1-60 ไร่  ขายเหมา 800,000 บาท

สบงายพ่อหลวงงต๋า 083                                                          สบงายพ่อหลวงงต๋า 081

A25. ที่สวนโฉนดในหมู่บ้านติดลำธารใหญ่                                                                     ฺB2. ที่สวนผลไม้โฉนดสโลฟในหมู่บ้านวิวดอยแบบเปิด

ขนาด 2-3-64 ไร่  ขายเหมา 1,200,000 บาท                                                                        ขนาด 7-2-0 ไร่  ขายไร่ละ 350,000 บาท

 

 

 หมายเหตุ….ที่ดินที่มีเครื่องหมาย * ทุกแปลงกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

IMG_9935

 

Categories: ที่ดินเชียงดาว, ที่ดินเชียงใหม่, chiangdao land for sale | Tags: , , , | แสดงความคิดเห็น

Create a free website or blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.