ที่ดินเชียงดาว

หัวเวปน้ำเงิน 087

kkkkkkkkkkkkk 010                                                                      kkkkkkkkkkkkk 011

http://www.subsin15.wordpress.com/2013/11/26/a/                                                     http://subsin15.wordpress.com/2013/12   /04/b/

kkkkkkkkkkkkk 012                                                                      kkkkkkkkkkkkk 013

http://www.chiangdaolandforsalec.wordpress.com/c/                                         http://www.chiangdaolandforsaled.wordpress.com/d/

 

llllllllllllllllllll 008

 

หัวเวปน้ำเงิน 078                                                                 หัวเวปน้ำเงิน 079

A4. ที่ดินโฉนดในหมู่บ้านติดคลองชลประทานวิวดอยหลวง                                         A11. ที่ดินโฉนดเนินเขาสโลฟลงลำธารด้านหน้าใกล้บายพาส

            ขนาด 0.2.04 ไร่ ขายเหมา 400,000 บาท                                                                          ขนาด 0.3.0 ไร่ ขายเหมา 1,000,000 บาท

หัวเวปน้ำเงิน 080                                                                  หัวเวปน้ำเงิน 081

B1. ที่ดินโฉนดในเขตเทศบาลวิวดอยสวยมากพร้อมทุกด้าน                                            A34. ที่ดินโฉนดสวนลำไยพร้อมที่นาวิวดอยหลวง

                ขนาด 5.1.93 ไร่ ขายไร่ละ 350,000 บาท                                                                              ขนาด 4.2 ไร่ 300,000/ไร่

 

หัวเวปน้ำเงิน 082                                                                  หัวเวปน้ำเงิน 083

C13. ที่ดิน สทก สวนลำไยบนเขาติดดอยหลวงวิวเปิด มีลำธาร                               A7. ที่นาโฉนดใถมแล้วในนหมู่บ้านมีคลองชลประทานผ่านด้านหน้า

             ขนาด 3 ไร่  ขายเหมา 600,000 บาท                                                                              ขนาด 3.1.0 ไร่  500,000/ไร่

หมายเหตุ….ที่ดินที่มีเครื่องหมาย * ทุกแปลงกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

llllllllllllllllllll 009

Categories: ที่ดินเชียงดาว, ที่ดินเชียงใหม่, chiangdao land for sale | Tags: , , , | แสดงความคิดเห็น

บลอกที่ WordPress.com . The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.