ที่ดินเชียงดาว

นาพี่หอมภูํฟ้า 047

kkkkkkkkkkkkk 010                                                                      kkkkkkkkkkkkk 011

http://www.subsin15.wordpress.com/2013/11/26/a/                                                     http://subsin15.wordpress.com/2013/12   /04/b/

kkkkkkkkkkkkk 012                                                                      kkkkkkkkkkkkk 013

http://www.chiangdaolandforsalec.wordpress.com/c/                                         http://www.chiangdaolandforsaled.wordpress.com/d/

 

______ 2(2)

 

นาพี่หอมภูํฟ้า 048                                                           นาพี่หอมภูํฟ้า 068

B20. ที่นาโฉนดใกล้บายพาสวิวดอยล้อมรอบมีลำธารถนนไฟฟ้าพร้อม               B21. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินดอยและทุ่งนาติดถนนบายพาสมีลำธาร

ขนาด 6-3-06 ไร่ ขายไร่ละ 800,000 บาท                                                                  ขนาด 17-2-56 ไร่ ขายไร่ละ 800,000 บาท

พี่หล้าแม่ข้อนyuzuจอมคีรี 057                                                           พี่หล้าแม่ข้อนyuzuจอมคีรี 055

A8. ที่นาโฉนดใกล้ดอยหลวงวิวเปิดแบบ 360 องศามีลำธาร                           B11. ที่สวนผลไม้ผสมและที่นาโฉนดในหมู่บ้านวิวดอยหลวงดอยนาง

          ขนาด 3-3-84 ไร่ ราคา 350,000/ไร่                                                                     ขนาด 14 -1-59 ไร่ ราคา 350,000/.ไร่

 

รูปภาพ 2(1)                                                            รวมแต่งสีทั้งหมด 402

A10. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินเขาในหมู่บ้า่นวิวทุ่งนาและดอยหลวง                                             A37. ที่นาโฉนดในหมู่บ้านติดดอยหลวงมีลำธาร

          ขนาด 1-1-40 ไร่  ขายเหมา 950,000 บาท                                                                       ขนาด 3-0-21 ไร่ ขายเหมา 1,500,000 บาท

รวมแต่งสีทั้งหมด 388                                                            รวมแต่งสีทั้งหมด 400

A38.ที่ดินโฉนดสโลฟในหมู่บ้านวิวดอยหลวงมีสระน้ำและต้นไม้ใหญ่                             A43.ที่ดินโฉนดในหมู่บ้านวิวดอยหลวงเชียงดาวสวยมาก

              ขนาด 1-1-84 ไร่ ขายเหมา 900,000 บาท                                                                     ขนาด 150 ตรว. ขายเหมาวิว 450,000 บาท

รูปภาพ 2                                                            รูปภาพ 1

B26. ที่ดิน นส3 ก สโลฟเนินดอยกลางหุบเขาติดดอยหลวง                                                  B25. ที่นาโฉนดในหมู่บ้านติดดอยหลวงเชียงดาว

      ขนาด 167-1-14 ไร่ ราคาไร่ละ 300,000 บาท                                                                      ขนาด 10-0-0 ไร่ ราคาไร่ละ 500,000 บาท      

สมบูรณ์ 031                                                             แม่นุชใหม่ ห้วยทรายชาว 124

A3. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินเขาพร้อมกิจการโรงสีข้าววิวดอยสวยมาก         B1. ที่ดินโฉนดสโลฟเนินเขาผืนใหญ่วิวดอยสวยรายรอบติดถนนสายหลัก

        ขนาด  2-1-87 ไร่ ขายเหมา 5,000,000 บาท                                                             ขนาด 100-2-15 ไร่ ราคาไร่ละ 200,000 บาท

 

หมายเหตุ….ที่ดินที่มีเครื่องหมาย * ทุกแปลงกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ

______ 3

Categories: ที่ดินเชียงดาว, ที่ดินเชียงใหม่, chiangdao land for sale | Tags: , , , | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com . The Adventure Journal Theme.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.